Þróunarverkefni í Njarðvíkurskóla 2014-2016

Vegir liggja til allra átta (Fjölbreyttir kennsluhættir)

Verkefnið hafði það markmið að efla fjölbreytta kennsluhætti, einkum þá sem tengja má lykilhæfni eins og hún er skilgreind í námskrá (tjáning, samvinna, sjálfstæð vinnubrögð, vinna með ólíka miðla og ábyrgð á eigin námi). Kennarar skipuðu sér í teymi og völdu sér verkefni sem tengdust markmiðum verkefnisins.

Lokaskýrsla um verkefnið