Niðurstöður funda 22. janúar 2020

Niðurstöður samræðna kennara í Árborg 22. janúar 2020

Hópurinn skipti sér upp eftir stigum þvert á skóla. Deildarstjórar stiga leiddu umræðuna og sáu til þess að safna saman fundargerðum.

Leitast var við að svara þessum spurningum:

 • Hverju hef ég breytt?
 • Hvað er nýtt?
 • Hvað hef ég lært?
 • Óskir?

Hér er helstu atriðum sem fram komu haldið til haga:

Hverju hef ég breytt?

 • Teymiskennsla hefur víða verið aukin – meiri teymisvinna.
 • Opnara, meiri stuðningur þvert á árganga, starfið ekki einangrað inni í horni (sérkennsla).
 • Horfum nú meira á árganginn sm heild.
 • Meiri stöðvavinna.
 • Fjölbreytt vinna með orðaforða:
  • Er meðvitaðri um að kryfja orð með nemendum.
  • Unnið með samheitaspil.
  • Unnið með t.d. gömul orð, blótsyrði á íslensku, skemmtileg orð.
  • Orð tekin í sundur – unnið með það og leitað að merkinu.
  • Nemendur hafa unnið með dægurlagatexta og brotið til mergjar.
  • Orðabókarvinna.
  • Orðaleikir (í ýmsum námsgreinum), Kahoot.
  • Vika íslenskrar tungu (Sunnulækur).
  • Vinna með hugarkort.
  • Orð vikunnar unnið í hringekjum.
  • Orð vikunnar, þrjú orð send öllum nemendum og unnið með þau á fjölbreyttan hátt.
  • „Orðaforðaorðaforði“.
  • Rætt um ólík orð yfir tilfinningar.
  • Í BES er lag mánaðarins kennt í söngstund og síðan unnið með það í kennslustundum, krossglímur, eyðufyllingar, rætt um orðaforða.
  • Leikþættir.
 • Markvissari vinna með stærðfræðihugtök.
 • Breytt hefur verið um námsefni í einhverjum greinum.
 • Sjónræn stundatafla í íþróttum.
 • Markviss vinna með samskipti (BES).
 • Aukin áhersla á að huga að markvissari uppbyggingu kennslustundanna (upphafi og lokum).
 • Leikir í lífsleikni.

Hvað er nýtt?

 • Áhersla á orðavinnu í öllum námsgreinum (dæmi voru nefnt um markvissa vinnu með orð t.d. í íþróttum (Orð mánaðarins, Orð vikunnar) og heimilisfræði).
 • Orðaforðavinna hefur verið aukin mikið.
 • Nánara og markvissara samstarf almennra kennara og sérkennara.
 • Munnleg próf.
 • Meiri teymisvinna.
 • Meiri áhersla á samþættingu
 • Á unglingastigi í Vallaskóla hefur verið settur upp instagram reikningur þar sem fluttar eru fréttir af starfinu. Á forsíðu reikningsins stendur: Aðgangurinn er gerður með það að markmiði að auka samskipti starfsfólks við nemendur og foreldra, sýna starfið og bæta skólabrag. Sjá á þessari slóð: https://www.instagram.com/vallaskoli.unglingastig/

Hvað hef ég lært?

 • Erum óhræddari við að prófa nýjar leiðir (Fylgja eigin sannfæringu).
 • Aukinn skilningur á mikilvægi þess að virkja nemendur í eigin upplýsingaleit (Ekki bara bókin sem skiptir máli).
 • Höfum fengið margar góðar hugmyndir.
 • Aukin skilningur á því að orð sem okkur kennurum finnst algeng og eðlileg eru ekki í orðaforða barnanna.
 • Erum meðvitaðri um orðaforða nemenda og mikilvægi þess að efla og dýpka orðaforða nemenda.
 • Mjög gagnlegt hefur verið að kynnast Orði af orði.

Óskir?

 • Aukinn tími eyrnamerktur verkefninu – og til að þróa námsefni.
 • Meiri samvinna þvert á skóla (m.a. samvinna milli faggreinakennara).
 • Fleiri hagnýta fyrirlestra.
 • Settur verði upp gagnagrunnur með þeim hugmyndum sem hefur verið safnað.
  • Búa til „verkefni í kassa“ þar sem kennarar fá leiðbeiningar við að kenna / kenna ákveðið efni.
 • Færri fyrirlestra – meiri samræða (athugasemd um verkefnið)
 • Sköpuð verði meiri samfella milli skólastiganna.
 • Þrengsli í tveimur skólanna eru til baga.
 • Minnka þarf námshópa.
 • Meiri áherslu á samþættingu.
 • Setja upp hóp á Facebook þar sem hægt er að skiptast á hugmyndum.
 • Fleiri verkefni sem laða saman almenna kennara og list- og verkgreinakennara.
 • Vinna áfram með samskipti og bekkjarstjórnun.
 • Við þurfum alltaf að vera að uppfæra okkur og læra eitthvað nýtt sem er frábært.
 • Vinna meira saman svo allir séu ekki hver í sínu horni að rembast við að finna upp hjólið.

Af litlum neista: Við eflum samskipti: Starfsþróunarverkefni í grunnskólunum í Árborg, skólaárið 2019-2020